7 Card Stud Hi/Lo

7 Card Stud Hi/Lo är mycket likt 7 Card Stud, förutom att potten delas mellan en hög hand (detsamma som i 7 Card Stud) och en låg hand (som baseras på fem kort som börjar på 8 eller lägre – se sidan Rankning av händer för mer information).

Innan spelet startar måste varje spelare göra en insats ('ante'), ett obligatoriskt belopp som garanterar att det finns spelpengar i potten. I stud poker-spel finns det inga gemensamma kort. Istället börjar given att dela kort medurs tills varje spelare har tre kort. De första två korten delas nedåtvända ('hålkort') och det tredje kortet delas uppåtvänt ('dörrkortet').

7 Card Stud delas in i fem insatsrundor och satsningen rör sig medurs runt bordet.

Starta satsningen

Den spelare som har det lägsta uppåtvända kortet startar spelet med en symbolisk satsning som kallas för 'bring-in'. (Om två eller fler spelare har samma låga kort bestäms insatsen av en svit i engelsk alfabetisk ordning: clubs (klöver), diamonds (ruter), hearts (hjäter) och spades (spader).)

Third Street

När insatsen väl har gjorts kan varje spelare (med början på spelaren till vänster om insatsen) ge upp, syna eller höja till satsningsgränsen.

Fourth Street

Alla delas ytterligare ett uppåtvänt kort. I detta läge startar den spelare som har de högsta två uppåtvända korten satsningen. Endast i denna satsningsrunda gäller att om en spelare får ett öppet par så kan han eller hon göra en dubbel satsning.

Fifth Street

Alla delas ytterligare ett uppåtvänt kort. Återigen startar den spelare som har den högsta kombinationen av höga kort satsningen.

Sixth Street

Alla delas ytterligare ett uppåtvänt kort. Den spelare som har den högsta kombinationen av uppåtvända kort startar satsningen.

Seventh Street

eller River

Alla delas sina slutliga nedåtvända kort. Samma spelare som startade den sista rundan startar satsningen.

Showdown (Visning)

Om det finns fler än en spelare kvar i spelet så följer en visning (s.k. showdown). Vid showdown visar spelarna sina kort och det högsta kortet vinner halva potten och den lägsta låga handen vinner den andra halvan. Samma spelare kan ha både den bästa höga och låga handen. Om ingen av spelarna har en låg hand så vinner den högsta handen hela potten.