Policyn för bortkoppling, avbrytning och "all-in"

Förutom då det anges skriftligt i klartext av PartyPoker.net så definierar följande termer och villkor de regler och procedurer som styr alla spelares rättigheter vid bortkoppling och möjligheten att använda all-ins:

1. Om en spelare av någon orsak blir bortkopplad, fortsätter spelet. Blinds och antes fortsätter att postas automatiskt. En spelare borde logga in sig igen så fort som möjligt för att fortsätta spela.

2. Spelare kommer att bli blinded/anteed ut ur en turnering om de inte kopplar upp sig igen.

3. Spelare MÅSTE acceptera risken för bortkoppling. Bortkopplingar kan inträffa och de gör det också. (Logga in på nytt och fortsätt spela så snart som möjligt). För att begränsa eventuella bortkopplingar, bör du kontakta din ISP vad gäller åtgärder som kan vidtas för att minska risken. PartyPoker.net tar aldrig ansvar för bortkopplade spelare, oavsett orsak.

4. Om en spelare kopplas bort under spelningen av en hand, kommer denne att förklaras "All-in" (och han eller hon kan vinna det som fanns i potten vid tiden för bortkopplingen).

5. Vår mjukvara är utformad att identifiera om en spelare har stött på en verklig bortkoppling innan bortkopplingsskyddet ges till honom eller henne. Om en spelare försöker få bortkopplingsskydd genom att enbart låta bli att agera när det är hans eller hennes tur och på så sätt få en "time out", så bedöms det som om han eller hon hade gett upp

6. PartyPoker.net strävar efter att erbjuda det bästa all-in-skyddet till våra spelare. Vår målsättning är att skydda spelare som kopplats bort av misstag, samtidigt som vi genomför lämpliga kontroller för att skyddet inte missbrukas.

7. PartyPoker.net förbehåller sig rätten att ändra denna policy och fatta det slutliga beslutet på alla frågor som omfattas av detta. Policyändringar och relevanta beslut kommer att meddelas av PartyPoker.net elektroniskt och/eller skriftligt.

8. Varje spelare kommer att få samma antal chips som han/hon hade när han/hon satte sig vid ett bord i båda aktiva spel och turneringar. Det här gör vi eftersom vi inte registrerar ALL handinformation vid spel med gratispengar.

PartyPoker.net
januari 20 2004