Standardregler för turneringar

Följande regler för pokerturneringar gäller för ALLA turneringar hos PartyPoker.net, såvida inget annat anges.

1. En "turnering" är en tävling där alla spelare startar med samma antal chips och fortsätter att spela tills en spelare är kvar och vinner alla chips. (Blinds/antes-satsningar höjs genomgående genom hela turneringen.)

2. Alla pokerturneringar är utfrysningar (freeze-outs), inga re-buys är tillåtna.

3. Pokerturneringar med enkla bord börjar inom några sekunder efter att alla spelare har satt sig. Spelarna väljer sina platser enligt "först till kvarn..."-principen.

4. Pokerturneringar med flera bord har fastställda starttider och spelarna måste registrera sig i förväg för att kunna spela. De kan göra detta upp till 15 minuter innan spelet börjar. I vissa turneringar kan det krävas mer ledtid för registrering. Kontrollera i tävlingslobbyn för detaljerad information. Alla platstilldelningar görs slumpmässigt innan turneringen startar. Borden kommer att brytas ned från det högst numrerade bordet till det lägst numrerade bordet. När man förflyttar spelare till ett annat bord (som ett resultat av att bord bryts ned) kommer spelarnas position i förhållande till blinds att tas i beaktande vid tilldelning av de nya platserna. Detta system kommer att vara så rättvist som möjligt för spelarna, i syfte att försöka bevara samma avstånd till blinds efter förflyttningen.

5. Lösenordsbegränsade turneringar: Du måste använda lösenordet som du fick i vårt e-postmeddelande för att kunna registrera dig till dessa turneringar. Vi skickar endast lösenord till kvalificerade spelare.

6. Vid Hold'em och Omaha-spel drar spelarna ett högt kort för att bestämma knappens placering omedelbart innan spelet börjar. Detta betyder att den spelare som drar det högsta kortet kommer att starta med knappen. Om två spelare får samma höga kort kommer svitordningen spader, hjärter, ruter och klöver att bestämma vem som startar med knappen.

7. Pokerturneringar fortsätter tills en spelare vinner alla chips.

8. När en spelare förlorar alla sina chips elimineras han/hon från spelet.

9. I 'Limit-turneringar' (Limit-turneringar är de turneringar som har ett föreskrivet satsningsbelopp på varje nivå) är en satsning och tre höjningar tillåtna i varje satsningsrunda. När endast två spelare återstår, finns det ingen begränsning på antalet höjningar. I Pot-Limit och/eller No-Limit-turneringar finns det inga begränsningar på antalet höjningar.

10. Spelare är skyldiga att göra sina 'blinds'. En 'blind' är ett fast belopp ,som bestäms av storleken på spelet och som placeras automatiskt i potten i Hold'em och Omaha-turneringar, innan varje hand delas.

11. "Lilla blind" är spelaren omedelbart till vänster om knappen och "stora blind" är spelaren omedelbart till vänster om lilla blind. (Det är möjligt för en spelare att sätta två stora blinds i rad. Om denne t.ex. placerade stor blind (SB) vid ett bord som sedan bröts upp och han/hon flyttades till ett nytt bord där han/hon placerades i SB-positionen.)

12. När två spelare återstår, satsar spelaren den antagna stora blinden och lilla blind-spelaren ärver knappen. Lilla blinden eller knappen kommer att agera först, före floppen och som andre man efter floppen.

13. Det hålls inga pauser i enbordsturneringar. I flerburdsturneringar hålls en fem minuters paus varje timme.

14. I enbordsturneringar startar spelare med antingen 800 chips, för turneringar med lägre buy-ins än 50 chips, eller med 1.000 chips, för turneringar med högre buy-ins. Antalet chips som krävs för dessa turneringar går upp efter var 10:e hand. I flerbordsturneringar beräknas antalet chips på 'tidsbasis' och tiden kan variera beroende på turneringen. Spelet fortsätter tills det finns en vinnare.

15. Prisutbetalningen kommer att ske enligt "utbetalningsschemat" (antal chips som du vinner) och inga avtal finns tillgängliga.

16. Om två (eller flera) spelare elimineras i samma hand, kommer den spelare som startade handen med flest chips att få den högre slutpositionen.

17. Det förväntas att alla spelare följer etableradpokeretikett. Alla spelare som missbrukar korrekt etikett, kan bli ombedda av PartyPoker.nets personal att lämna turneringen och/eller sluta spela hos PartyPoker.net.

18. Mjukt spel ("soft playing") hör inte till turneringar. Mjukt spel inträffar när en spelare inte satsar sin hand till fullo. Detta händer ofta när folk spelar mot vänner och/eller familjen i icke-tävlingssituationer. Sådant spel går dock emot turneringarnas anda och kan i vissa fall betraktas som fusk.

19. Spelare som inte agerar på sina händer i tid (före "Time Out") kommer att ge upp (fold).

20. PartyPoker.net förbehåller sig rätten att ändra reglerna och fatta beslut rörande alla frågor häri efter eget gottfinnande. Regeländringar och relevanta beslut kommer att meddelas via PartyPoker.net med elektroniska och/eller skriftliga medel.

21. PartyPoker.net förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tidpunkten på turneringarna när som helst, av godtycklig anledning, med eller utan meddelande om detta.

22. PartyPoker.net förbehåller sig rätten att ändra turneringsreglerna och policyn när som helst utan att på förhand meddela spelare därom. Sådana ändringar kommer att gälla omedelbart efter att ändringen angivits under avsnittet "Turneringsregler" på PartyPoker.nets webbsajt. Det ligger på spelarnas ansvar att gå igenom turneringsreglerna och gällande policy.

23. De regler och den policy som behandlats här, representerar hela avtalet mellan varje spelare och PartyPoker.net vad gäller spelarnas aktiviteter i alla PartyPoker.net-turneringar, förutom om något annat anges i eventuella regler för en specifik pokerturnering, så som de anges på PartyPoker.nets webbsajt.