Heads up

En heads-up-turnering består av bord med två spelare per bord. Spelarna vid varje bord spelar mot varandra (heads up) tills man får en vinnare. Vinnarna går sedan vidare till ytterligare spelrundor till man kan kröna en slutlig segrare.

Om antalet registrerade spelare till en turnering inte är 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 eller 512 kommer några spelare att få stå över första rundan. Följande formel kommer att användas för att besluta hur många spelare som spelar i första omgången:

X spelare registrerar sig
Y är det högsta antalet som turneringen kan tillåta (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512)
X – Y = Z
Z x 2 är antal spelare som spelar
X - (Zx2) = antal spelare som kan stå över

Exempel:
89 spelare registrerar sig
64 är den största turneringen som kan hållas
89 – 64 = 25
25 x 2 = 50 är antal spelare som spelar
89 – 50 = 39 är antal spelare som kan stå över

Rätten att stå över kommer att delas ut slumpmässigt och denna formel tillämpas endast på första spelrundan. Spelrundorna kommer att genomföras i en shootout-stil, där varje runda inleds samtidigt och alla spelare startar nästa spel samtidigt.

Den spelare som inte har knappen får det första kortet. Spelaren som har knappen postar liten blind och spelaren som inte har givknappen postar stora blind. The small blind acts first before the flop and last after the flop is dealt.

Turneringsregler gäller.